تکتولوژی ها

تكنولوژي آلومينيوم Aluxx

جاینت با تکنولوژی ALUXX فراتر از استاندارد آلومینیوم رفته است. ترکیبی استادانه از دانش مواد پیـــشرفته، شکل دادن و تکنیک‌های ساخت.  جاينت با تغییر و دستکاری در ساختار اتمی و جهت گیری دانه‌های ساختاری تا شکل دادن لوله‌های تنه تـوسط تکنیک Hydro Forming،  با سابقه كاري بیش از سه دهه،  پیشرو در مهندسی آلومینیوم است. به  دليل تولید تنه‌ها در کارخانه‌های متعلق به جاینت، هر مرحله از تـولید از نزدیـک تحت کنترل قرار می‌گیرد، در نتیجه هر یک از دوچرخه‌های آلیاژی با کمترین خطا و بالاترین استاندارد کیفیت تولید می‌شود.

 

تنه‌هاي ALUXX‌جاينت در سه رده توليد مي‌شود:

ALUXX ALUXX SL ALUXX SLR
مهم‌ترين ويژگي: تنــه‌های سبک با نسبت استحکام به وزن بهینه تنه‌هایـــی بسیار ســـبک با نسبت استحکام به وزن بالا. تکنولوژی ساخت سبک‌ترین تنه‌های جاینت که بالاترین نسبت استحکام به وزن را دارند و شـامل پیشرفته‌ترین روش‌های شکل‌دادن و روش‌هـای نوین جوشکاری می‌گردد.
مواد: آلــیاژ آلــومینیـــوم 6061 نسبــت استحکام به وزن مناسب. به کارگیری عمده آلیـاژ آلومــینیوم 6011 بــا استحکام به وزن بالا. به کارگیری منحصر فرد آلیاژ 6011A با نسبت استحکام به وزن بی‌نظیر.
روش شکل‌دهی : روش Single Butting (لــــوله‌های تـنه با ضخامت بیشتر در یک طـــرف) وزن کم، بـــدون از دست رفتن استحـــکام را به همـــراه دارد. به کارگیــری روش پـــرس کاری به صــورت عمــده روش Double Butting (لوله تـنه بـا دو ضخامت متفاوت در وسط و محل اتصال) باعث کاهش چشمگیر وزن لوله‌ها بـــــدون از دست دادن استحکام می‌شود.

روش شـکل‌دادن پـرس کــاری Press Forming به هـــــمراه شکل‌دادن گرم Warm Forming (ساخت و شکـل‌دهــی لــولــه به وسیله دمش هوا با فــشار بالا ) و شکل‌دهی با سیال Fluid Forming بـرای مدل‌های خاص.

روش شکـل‌دهـــی بدنه‌هـای آلومینیومی که منجر به اصــلاح ساخــتار دانه‌بندی میکــروسکوپی شده است. بهترین نسبت استحکام به وزنی که جاینت تا به حال ارايه داده را شامل می‌شود. روش پیشرفته Triple Butting (لوله با سه ضخامت متفاوت در وسط و دو طرف) موجب کاهــش وزن و ضخـامـت لوله هــا تا 20% نســبت بـه ALUXX SL می‌شود.

روش شکل‌دهی با سیال (ساخت و شکل‌دهی قسمت وسیعی از لوله ها) به واسطه تزریق سیال با فشار بالا و مقدار کمی پرس کاری (شکل‌دهــی لوله با فشــار پرس مکانیکــی)

روش‌های جوشکاری : به صورت کلی شامل جوشکــــاری استــــــاندارد و جوشکاری هموار (در بــــرخی از قســــــمت‌ها) برای دستیابی به نسبت استحکام به وزن مناسب.

 

دو روش جوشکاری استاندارد (تکنیک جوشــکاری دو پا سه بدون ســنباده زنــی و سوهـــان کاری) و جوشکاری همـــوار Smooth Welding برای رسیدن به استحکام و وزن مناسب.

 

دو روش جــوشـــــکاری هـمــــــوار smooth welding (تـکــــنیک جوشکاری دو پا سه به همراه سنباده زنی برای کاهش مراکز تمرکز تنش) روش جوشکاری نازک Slim Welding (طرحی ویژه ، عمل اتصال لوله برای کاهش مصرف مـاده ی پر کننده در جوشکاری) موجــب کاهـــش وزن، افزایش اســـتحکام و تمـــیز بودن ظاهــر جوشـکاری می شوند.

 

ALUXX/ALUXX SL

STIFF AND LIGHT (سخت‌تر و سبک‌تر) :

آلیاژ ALUXX در کارخانه Forging (شکل دهی فلزات جاینت) فرم داده می‌شود. ALUXX SL آلیاژ اختصاصی جاینت، 30 درصـد ســخت‌تر از آلیاژهـای ســری 6061 متداول می باشد. این افزایش سـختی بـه مهندسـان اجـازه می‌دهد از ضـخامت لـوله‌های تنه کم کنند و از اين رو مواد مصرفي كمتر و در نتيجه تنه‌ سبك‌تري حاصل مي‌شود که به هیچ عنوان استحکام و دوام خود را از دست نداده است. از اين‌رو دوچرخه سوار بدون از دست‌دادن استحکام دوچرخه، دوچرخه‌سواري را با تنــه‌ای سخــت‌تر و سبک‌تر را تجربه می‌کند.

 

PERFECTLY TUNED RIDE (سواری کاملا تنظیم شده) :

لولـه‌های اولــیه ALUXX SL توسـط فرآیند‌هـای مــکانیکی پیچیده‌ای‌ نظير افزایـش استــحکام بـا روش Exerusion (روزن رانـی)، کاهش وزن بـا روش Butting (کاهش ضخامت لوله‌ها در وسط و افزایش آن در مـحل اتـصال) و بـهیـنه‌ســازی شــکـل تـنه بــا روش Forming (شـکل دادن) تقویت می‌شـود. تـکـنــولــوژی اصـلی جایـنـت، Fluid Forming (شکل دادن توسـط سیال) و Press Forming (پرس کاری) به صورت هم زمان،  باعث حذف ضخامـت تقویت کننـده می‌شود، سختی را افزایـش می‌دهـد و وزن را به حداقـل ممـکن می‌رساند.

 

GUSSET FREE DESIGN (طراحی بدون تقویت کننده ) :

بسیاری از تولید‌کنندگان از روش جوشـکاری با صفحات تقـویت‌کـننده ( قطعه‌ای فلزی که در خـارج محل اتصال لوله‌ها برای پشتیبانی بیشتر اتصال جوشی داده می‌شود)، استفاده می‌کنند. جاینت پیشرو و تکمیل‌کننده استفاده از لوله‌های رادیکالی شـکل می‌بــاشد، استحـــکام و ثباتی در حد لوله‌های جوشکاری‌شده با صـفحه تقویت‌کننـده، با ایـن تفاوت که قطعه‌ای اضافه به بدنه جوشکاری نشده است. بدين‌ترتيب به واسطه قابلیت پیشرفته آلیاژسازی جاینت، تنه‌ای قوی‌تر، سبک‌تر با خطوط صاف و اتصالات کمتر توليد مي‌شود.

 

ALUXX SLR

  1. ویژگی : آلیاژ منحصر به فرد و با ارزش 6011A مزیت :

این آلیاژ جدید، بالاترین نسبت استحکام به وزن را برای سبک‌ترین و قوی‌ترین تنه‌های آلومینیومی جاینت به وجود می‌آورد.

  1. ویژگی : نمادی از هنر شکل دادن ، لوله هایی با سه ضخامت متفاوت Triple Butting

قطر ورق لوله نسبت به استحکام لازم در هر ناحیه از لوله تغییر می‌کند که موجب 20% سبک‌تر شدن و نازک‌تر شدن لوله‌ها نسبت به ALUXX SL می‌شود.

3. ویژگی : شکل دادن با سیال برای شکل‌دهی لوله‌های تنه Fluid Forming

تزریق سـیال با فشـار بالا درون لـوله‌های آلومینیومی، سـاخت پیچیده‌ترین شکل‌های سه بعدی مورد‌نــیاز برای مهندسی پیچیده و زیبایی ظاهری را امکان‌پذیر می‌کند.

  1. ویژگی : پــرس کــاری انتـــخابی لــولـــه تــنه Press Formin

ساخت و شکـــــل‌دهی لوله‌های تنه با اعــمال فشار مستقیم مکانیکی، شکل‌های ساده با مشخصات و ظاهری مکانیکی مناسب  را بوجود می‌آورد.

  1. ویژگی : جوشــکاری همـوار Smooth welding

روش جوشکاری دو پا سه به همراه عملیات تکمیل‌کننده سنباده زنی و پولیش‌کاری برای کمینه کردن وزن و کاهش پتانسیل تخریب در مراکز تمرکز تنش خط جوش به کار برده می‌شود.

  1. ویژگی : جوشـکاری نــازک Slim welding

قبل از جوشکاری لوله‌ها، هر تقاطع (محل اتصال) به صورت اختصاصی برش داده می‌شود تا از اتصال کامل و کمترین فاصله در محل اتصال اطمینان حاصل گردد، در نتیجه سبک‌ترین، قوی‌ترین و تمیز‌ترین خط جوش حاصل می‌شود

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید