تکتولوژی ها

سيستم تعليق MEASTRO

از رکــاب زدن در رشته كراس كانتري تا دوچـــرخه ســواری در رشتـه دانهيل دوچرخه‌ای با سیـسـتم تعلیق مایــسترو وجـود دارد کــه منـاسب با هر نوع دوچرخه‌سواری مـــی باشد. مایسترو یک ســـیستم تعلیـق فعّال است که در هـر یــــــک از دوچرخه‌های حـرفه‌ای کوهستان جاینت به کـار برده می‌شود. به دلیل تنـوع در مـحدوده حرکت کمک فنر از 4 تا 8 اینچ، مایــسترو، سـواری را بـرای هر نـوع جاده‌ای بهبود مي‌بخشد.

سه عامل اصلی، سیستم تعلیق مایسترو را متفاوت می‌کند:

بازدهی نیروی رکاب زنی

فـرقی نمی‌کند که برای بالا رفـتن از تـپه‌ها با شتاب و قدرت رکاب بزنید یا از مسـیرهای ســنگ لاخی با سرعت پایین بیایید، سیسـتم مایســترو به صورت مستقل از فشار وارده بر پـدال‌ها، عمل کرده و نیروی رکاب زدن شما صــرف حرکت سیستم تعلیق نمی شود.

سیستم تعلیق کاملا فعال

 از لرزش‌های متناوب ریز با فرکانس بـالا گرفته تا ضـربه‌هـای قـوی وارد شده در مسیر‌های کوهستانی‌، سیستم مایســـترو طیف وسیعی از اثرات ناهمواری های جاده را جذب می‌کند.

ترمز‌گیری مستقل

سیستم مایسترو حتی هنگام ترمزگیری‌های شدید هم کاملا فعال است.

1-تماس مناسب برابر است با کنترل مناسب

ویژگی : نمـودار نیـرو – تغییر طول سیسـتم تعلیق مایسترو به شـکل خطی می باشد در نتیجه کمک عـقب حتی به نیـرویی که کوچکترین دست اندازها وارد می‌کنند، حسّاس می شود. به خاطر وجود محور شناور، سـیستم تعلیق عقب به صـورت کاملا فعال در زمان ترمــزگیری عمل می‌کند و تـماس چـرخ عقب را با زمین حفظ می‌کند.

مزیت :

هـــر چه تمـاس چــرخ با زمین بیشتر باشد کنترل سواری افـزایش می‌یابد و هرچه سیستم تعلیق شما حسّاس‌تر باشد، در شتاب و ترمزگیری سرپیـچ ها اصـطحکاک بیشتری با زمین داريد.

2- چهار ، دو ، یک

ویژگی : مایسترو از چهار نقطه استراتژیک برای محورهای سیستم تعلیق بهـــره می گیرد (نقاط قرمز نشان داده شده در شکل) که همــراه با دو پل ارتباطی یک مـحور شناور مستقل را به وجود می آورد. (دایره های قرمــــز نشــان داده شده در شکل )

مزیت :

وجود محور شناور مستقل، باعث می‌شود انــرژی رکاب زدن صـرف فشرده کردن سیستم تعلیق یا ضربه زدن به پدال نشود. این دو مـورد به صورت جدی کارایی دوچرخه سوار را با گرفتن انرژی کاهش می دهند.

3- سبک و قوی

ویژگی : صدها گرم غیرضروری از وزن تنه‌های مایسترو، به واسطه طراحی محورهای سبک بدون از دست دادن استحکام و سختی، کاسته شده است.

 مزیت : سبک‌تر است، پس در سربالایی‌ها و سر‌اشيبي‌ها سریع‌تر است.

 

 


 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید