ایکس تموس المنت

اسلایدر عرض کامل با انیمیشن اسلاید

تجربه سواری متفاوت

دوچرخه هایبریدی جاینت

TALON 29 E+2 2023

برای دوچرخه سواری در فضای شهری و مسیرهای خارج از جاده
ایکس تموس المنت

اسلایدر جعبه ای با انیمیشن محو شونده

متفاوت
بی نظیر.

تجربه بی نظیر و تکرار نشدنی با دوچرخه هایبریدی جاینت

ایمز –
صندلی جانبی.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فقط 99.000 هزار تومان

کاپیلینی

چوبی
صندلی راحتی.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فقط 999.000 هزار تومان

ایکس تموس المنت

اسلایدر به سبک رنگی

ساده –
صندلی راک.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

199.000 هزار تومان

ایمز –
صندلی جانبی.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فقط 99.000 هزار تومان

کاپیلینی

چوبی
صندلی راحتی.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فقط 999.000 هزار تومان